Produkter och tjänster

Vi gör det enkelt och lönsamt att investera i solenergi.  Soltech Home hjälper villaägare med skräddarsydda soleneriglösningar och optimerar användningen. En trygg investering i förnybar energi som samtidigt gör skillnad och bidrar till en hållbar framtid.

 

Med solen mot grön energi

Förnybar energi med solen som plattform. En solanläggning genererar grön energi och tillsammans med ett batteri ökar möjligheterna för en lönsam och effektiv energiproduktion. När produkter tillverkas finns en påverkan på vår miljö och vi arbetar aktivt med våra leverantörer för ansvarsfulla värdekedjor för både människa och miljö.

 

Hållbara lösningar

Vår ambition är att våra produkter, lösningar och tjänster ska ge ett positivt bidrag för att öka andelen förnybar energi och bidra till den gröna omställningen. Att välja leverantörer som arbetar aktivt för att ta ansvar för hela produktionsprocessen är ett av våra fokusområden och något vi ständigt utvecklar för att förbättra långsiktigt.

Oavsett vilken lösning du väljer till ditt hus kommer du bli en effektiv energiproducent.

 

 

Långsiktiga installationer

Soltech Home syftar till att göra det enkelt för privatpersoner att skaffa lönsam solenergi och bli nöjda ägare av en solcellsanläggning. Vi tar hand om allt som behöver göras från ditt beslut till färdig anläggning – mätning och kalkylering, installation och driftsättning. Dessutom gör vi det enkelt att äga en solenergianläggning med vårt serviceprogram, som innebär att vi sköter övervakning och underhåll under hela anläggningens livscykel.

Solenergiprodukter har lång livslängd och våra installationer ska vara långsiktigt hållbara på alla sätt.

 

Frågor om smarta energilösningar?

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring smarta solenergilösningar och tillhörande tjänster. Skulle du inte hitta det du söker är du välkommen att höra av dig.

Frågor och svar

 

 

Solceller på tak i motljus

Solenergi är ett av de snabbast växande energislagen och ger en möjlighet att bli din egen energiproducent, få lägre energikostnader, öka ditt energioberoende och samtidigt bidra till samhällets gröna omställning. Tillsammans designar vi en solenergianläggning som passar dig.

Elbil på laddning

Ladda din elbil gratis med solenergi. En solcellsanläggning med batterilösning och en laddbox gör att du kan ladda bilen med egenproducerad el när du vill och använda resten effektivt i hushållet. Tillsammans ser vi över din totala konsumtion och hittar bästa lösningen.

Villa med solpanel på taket

Lagra överskottsel, optimera driftskostnader och tjäna på att stötta elnätet. När du ansluter ett batteri till din solcellsanläggning kan du lagra energi och använda den när du bäst behöver den. Till din bil eller till hushållskonsumtion när elen från elnätet är dyr. Det går även att koppla till stödtjänster och få kraftnätsersättning.

Kvinna som skriver under ett kontrakt

Integrera elhandelsavtal för din elprduktion. Det finns både gröna teknikavdrag, skattereduktioner och styrningslösningar som bidrar till att du ska få ”nära noll” i kostnader. Vi ser till att din helhetslösning med solceller, batteri, laddbox och elhandelsavtal levererar topprestanda och generar maximal avkastning.

Montering av solceller på tak

En solenergianläggning sköter sig i stort sett själv under hela sin livslängd. Men översyn kan behövas då och då och även optimering av produktionen. Tillsammans ser vi över vilken nivå som passar bäst för den anläggning du väljer.

Kvinna vid kraftnät

Elbehovet ökar ständigt och behovet av grön el i hela samhället kommer vara en viktig drivkraft i den gröna omställningen. Har du ett batteri kan det användas på flera sätt, bland annat genom att vara tillgängligt för vårt övergripande kraftnät. Läs mer om vad det kan betyda för dig.

 

Lantbruk och gårdar

Soltech Homes lösningar och tjänster passar också för lantbruk med några fastigheter och även möjlighet för mindre markanläggning.

För dig som har lantbruk eller en gård finns ofta outnyttjade stora takytor, fasader och mark med solpotential. Vi hjälper till att hitta en energieffektiv och lönsam sollösning för dina behov idag såväl som kommande generationer. Vi har erfarenhet av både stora och små gårdar och kan också tillsammans hitta en bra finansieringslösning.

Är du medlem i LRF har vi ett samarbete som du kan läsa mer om nedan.

LRFs medlemssidor