Kraftnätsersättning

Energianvändningen i samhället kommer öka kraftigt de närmaste åren i takt med ökad elektrifiering. Svenska Kraftnäts stödtjänst är ett nytt användningsområde för batterier. En ny intäktsmöjlighet vi kallar kraftnätsersättning.

Hur fungerar det?

Batteriets kapacitet görs tillgängligt till Svenska Kraftnät och du får en ersättning då ditt batteri bidrar till att säkerställa att det svenska elsystemet fungerar som det ska. Om du väljer att ansluta ditt batteri för kraftnätsersättning får du en ersättning vare sig batteriet behöver användas eller inte. Ersättningen varierar från dag till dag beroende på elsystemets behov. Det är enkelt, vi ansluter anläggningen och ser till att den står till Svenska kraftnäts förfogande.

*Svenska kraftnät är svenska statens myndighet för drift och underhåll av det nationella elnätet.

 

 

 

 

 

Vi gör det enkelt

Solrådgivaren föreslår anläggning efter behov
Installation av sol + batteri eller bara batteri
Anslutning för kraftnätsersättning
Klar anläggning och "nära noll" i elkostnader
Vi sköter allt med smart automatik

Än så länge har kraftnätsersättning och batteriet överträffat mina förväntningar. Kalkylen var tydlig från början och även om ersättningen är rörlig känns det som en långsiktigt bra tjänst.

Claes Lood, Täby