Solekonomi och finansiering

Det finns många sätt att finansiera en solenergianläggning och nästan alla lösningar är lönsamma direkt. Här berättar vi om hur du får i gång din solekonomi. Bra för både plånboken och miljön.

Effektiv solekonomi

Elbehovet väntas år 2040 vara mer än dubbelt så högt som idag. Solenergi är en viktig del i energimixen och både den privata och storskaliga produktionen av solel kommer öka de närmaste åren.

Det finns flera sätt att finansiera din solanläggning och minska elkostnaderna. Vi hjälper till och rådger och nedan är några av de vanligaste alternativen. Att producera egen el istället för att köpa och dessutom sälja elen under perioder när du producerar mer än du gör av med, gör att dina elkostnader minskar. Du tjänar pengar på elen du säljer. 60 öre i skatteavdrag och 8 öre i elnätsavdrag. Med vårt elhandelsavtal tjänar du också i dagsläget 40 öre extra per såld kWh.

 

 

Grönt skatteavdrag

20 % för installation av solceller
50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi (inklusive materialkostnader)
50 % för installation av laddningspunkter till elfordon
Skattereduktionen får uppgå till högst 50.000 kronor per person och år och är utöver rut och rot

Hus med solceller på tak

Investera i solenergi med höjt bolån

Med en solenergianläggning hamnar ditt hus ofta i en bättre energiklass vilket kan ge bättre ränta på ditt bolån nu när många institut har lösningar för grön energi. När värdet på ditt hus överstiger ditt totala bolånebelopp så brukar det vara förmånligt att höja lånet med installationskostnaden för en solenergianläggning.

Solenergi på taket kan också öka värdet på ditt hus. Flera undersökningar visar att det är en starkt bidragande orsak till ett möjligt högre värde och beroende på husets andra kvaliteter och läge kan det vara över 15% i många fall.

 

Gröna lån för sol- och batteri

I samarbete med två finansieringsinstitut kan vi erbjuda våra kunder gröna lån från Resurs bank och Wasa kredit.  Du kan snabbt och enkelt ansöka om ett lån för att göra din investering i sol och batteri så snart som möjligt. Du får snabbt och enkelt besked om ditt lån kan beviljas och det blir tydligt vilka investeringskostnader du får.

Lånet har räntefri avbetalning för dig som vill börja producera din egen solel. Det gör att du kan du sprida ut kostnaden över tid, samtidigt som din nya solcellsanläggning börjar generera el och sänka dina elkostnader från dag ett. Du har även full flexibilitet att när som helst amortera eller lösa hela krediten utan några extra avgifter.

Tre fördelar med gröna lån

Trygg och smidig finansiering - vi ordnar allt
Generöst - upp till 100 000 kr räntefritt per person
Flexibel återbetalning - 36 mån räntefri delbetalning